Formowanie rozdmuchowe w przetwórstwie tworzyw


Technologia rozdmuchiwania tworzyw znalzała szerokie zastosowanie w przemyśle i stonowi obecnie jedną z najwiekszych metod przetwórstwa tworzyw sztucznych. Pozwala ona na realizację za pomocą form rozdmuchowych, produkcji masowej opakowań takich jak buteleki i inne pojemniki. Proces ten toodbywa się w bardzo krótkim czasie z jednoczesnym zacjhowaniem wysokiej jakości i właściwości użytkowych wytłaczanych produktów. Korzyści ekonomiczne sprawiają że produkcja pojemników w formach rozdmuchowych staje się dominującą metodą pozyskiwania opakowań.

czytaj więcej...